Ce a făcut Domnul Isus pe pământ?

„E o minune!” a strigat Iair probabil, plin de bucurie. „Fetiţa mea a fost moartă, dar Isus a readus-o la viaţă!” Vestea s-a răspândit repede în tot ţinutul (Matei 9:18-26). Orbii îşi căpătau vederea dintr-odată (Luca 18:35-43). Şchiopii puteau să umble (Luca 5:17-26). Mulţi bolnavi erau vindecaţi. (Marcu 6:53-56). El a alungat furtuni uriaşe, doar rostind câteva cuvinte (Marcu 4: 35-41). Demonii au ascultat de poruncile Lui (Matei 17:14-18). De două ori a hrănit mii de oameni având doar puţină mâncare (Ioan 6:3-13; Marcu 8:1-10).

Se părea marea putere a Domnului Isus nu avea limite! Oricare a fost problema, Domnul Isus a rezolvat-o. Aceste minuni au arătat puterea şi dragostea lui Dumnezeu. Isus a dovedit că El era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, exact cum au prezis profeţii!

Biblia spune că: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, cari, dacă s-ar fi scris cu deamăruntul (în detaliu), cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris” (Ioan 21:25). Ce problemă ai astăzi în viaţa ta? Fie că e mare sau mică, Isus te poate ajuta! Spune-I despre problema ta şi încrede-te în El să facă ce e mai bine pentru tine.

Meditează:
Care este o problemă mare în care Domnul Isus te poate ajuta?

Poţi să te rogi:
Doamne, puterea Ta dovedeşte că Tu poţi să ai grijă de problemele mele. Te rog ajută-mă să mă încred în Tine cu problema mea astăzi. În Numele lui Isus. Amin.