Cum pot avea pace interioară?

Melania se uita pe fereastrã.
Ploua. „Când va veni oare mama acasã?“ se întreba ea cu glas şoptit. Gândurile au început sã se învãlmãşeascã în mintea ei. Dacã ne trãzneşte casa? Dacã moare mama într-un accident de maşinã? Apoi Melania şi-a amintit de cuvintele bunicii ei. „Încrede-te în Dumnezeu şi dã-I temerile tale. Gândeşte-te la El şi El îţi va da pace.“

Ţi-a fost vreodatã fricã sau ai fost îngrijorat?
Isus a zis: „Vã las pacea, vã dau pacea Mea…“ (Ioan 14:27) Când Domnul Isus este Mântuitorul tãu, ai pace cu Dumnezeu. Pãcatul nu te mai face sã fii duşmanul lui Dumnezeu. Eşti iertat, pentru cã Hristos a plãtit pentru pãcatul tãu, când a murit şi a înviat. Domnul Isus a devenit pacea ta.

Nu numai cã ai pace cu Dumnezeu, dar ai şi pacea lui Dumnezeu. Pacea este roada Duhului. Este acea linişte lãuntricã din inima şi mintea ta, pe care o ai când te încrezi în Dumnezeu şi te gândeşti la El (Isaia 26:3). Când Duhul Sfânt este în control, El produce pace în viaţa ta. Când vin îngrijorãrile sau temerile, roagã-te lui Dumnezeu şi aşteaptã ca El sã-ţi dea pacea Sa.

Meditează:
Ce ar trebui sã faci când vin îngrijorãrile sau temerile în viaţa ta?

Poţi sã te rogi:
O, Doamne, ajutã-mã sã mã gândesc la Tine, pentru ca roada pãcii sã creascã în viaţa mea. În Numele Domnului Isus. Amin.