Săptămâna patimilor lui Hristos este săptămâna care a schimbat istoria și poate schimba viața ta! Să ne amintim împreună ce s-a întâmplat în săptămâna mare!

Ziua 1 #duminicafloriilor

Domnul Isus intră triumfător în Ierusalim, în împlinirea profeției din Zaharia. Mulțimea și copiii strigă Osana, spre nemulțumirea fariseilor care doresc ca Domnul Isus să-i facă să tacă. Dar El primește laudele lor, fiindcă sosise ceasul să meargă la cruce. Apoi petrece noaptea în Betania.

Ziua 2 #luni

Domnul Isus pleacă din Betania. În drum spre Ierusalim, blestemă smochinul neroditor și plânge pentru cetate. Acolo, curăță Templul pentru a doua oară. Spre seară, părăsește cetatea și petrece noaptea tot în Betania.

Ziua 3 #marți

Domnul Isus pleacă din Betania. În drum spre Ierusalim, găsește smochinul uscat și le vorbește ucenicilor despre credință. La Templu, răspunde la întrebări, rostește pilde, îi confruntă pe împotrivitori, pronunță ”vaietele” și o laudă pe văduva săracă. Este ultima confruntare publică și Domnul Isus este respins de evrei. Părăsește din nou Ierusalimul și în drum spre Betania, are loc marele discurs despre vremurile viitoare. În timp ce El își prevestește răstignirea, membrii Sinedriului îi hotărăsc moartea. Domnul Isus este uns cu mir la Betania, iar Iuda merge la membrii Sinedriului și se înțelege cu ei pentru vânzarea Lui. Domnul Isus petrece din nou noaptea la Betania.

Ziua 4 #miercuri

Evangheliile nu ne relatează niciun eveniment în această zi. Dar probabil este o zi plină în care Domnul Isus face pregătiri pentru ultima Cină, în timp ce Iuda și membrii Sinedriului pregătesc arestarea Lui. Domnul Isus rămâne în Betania și petrece noaptea tot aici.

Ziua 5- Cina cea de taina

Petru și Ioan sunt trimiși să facă pregătirile pentru masa de Paște. După apusul soarelui, Domnul Isus ia masa cu cei doisprezece ucenici și le spală picioarele. Iuda îi părăsește. Domnul Isus instituie Cina Domnului, apoi pleacă spre grădina Ghetsimani. Aici are loc agonia Lui în rugăciune, trădarea lui Iuda și arestarea Domnului Isus de către Sinedriu. Este dus la casa Marelui Preot, iar Petru se leapădă de Domnul Isus.

Ziua 6- Vinerea mare

Domnul Isus este judecat de 6 ori, încă din timpul nopții. Au loc 3 procese religioase și 3 procese civile. Evreii îl găsesc vinovat de 3 ori, iar romanii îl găsesc nevinovat tot de 3 ori. Primul proces religios are loc înaintea lui Ana, iar al 2-lea proces înaintea Sinedriului, unde Domnul Isus este condamnat. Al 3-lea proces are loc imediat în zori de zi, timp în care Petru se leapădă a 3-a oară și Isus îl privește. Domnul Isus este condamnat din nou la moarte și este trimis în fața lui Pilat, pentru al 4-lea proces. Aflând că este din Galileia, îl trimite la Irod, care conduce al 5-lea proces și așteaptă o minune. Domnul Isus tace și este trimis din nou înaintea lui Pilat, pentru al 6-lea proces, unde este găsit nevinovat. Dar este biciuit și oamenii cer să fie răstignit. În cele din urmă, Domnul Isus este dat să fie răstignit. Este batjocorit de soldații romani, I se pune o cunună de spini pe frunte. Iuda se spânzură. Domnul Isus Își duce crucea în spate și la ora 9.00 dimineața este răstignit pe Golgota. Pe cruce, Domnul Isus vorbește de 7 ori și apoi moare în jurul orei 3.00 după amiaza, când perdeaua de la Templu se rupe de sus în jos, are loc un cutremur, se deschid morminte și unii sfinți înviază și merg în cetate. Coasta Domnul Isus este străpunsă cu o suliță. Mielul de seară este jertfit la Templu și trupul Domnului Isus este pus în mormânt.

 

Ziua 7 – Sâmbătă

Trupul Domnului Isus este în mormânt. La cererea conducătorilor evrei, Pilat trimite o gardă de soldați ca să păzească mormântul și pune un sigiliu la intrarea în mormânt.

Ziua 8 – Duminica învierii

Domnul Isus înviază din morți înainte de ivirea zorilor și Se arată de cinci ori în această zi:

Mariei Magdalena, căreia îi dă un mesaj pentru ucenici, celorlalte femei care au venit la mormânt cu miresme, celor doi ucenici în drum spre Emaus, lui Simon Petru și ucenicilor aflați în odaia de sus, cu excepția lui Toma, care nu era prezent.