Maria, mama lui Isus a avut cel puțin alți șase fii după nașterea Mântuitorului nostru. În Marcu 6:3 găsim numele celor patru frați și se face referire la surorile Lui (la plural, dar nu știm dacă erau două sau mai multe), născuți din relația dintre Maria și Iosif, bărbatul ei.