Sunetele, ca și lumina, se propagă prin unde, însă lumina poate stăbate vidul, în timp ce sunetul nu.

Energia sonoră se propagă prin vibrații. Una din părțile componente ale obiectului ce produce sunetul vibrează (se mișcă într-o parte și în alta foarte repede).

Ea exercită o apăsare asupra aerului și, ca urmare, moleculele de aer se ciocnesc, transferând energia sunetului din moleculă în moleculă, din ce în ce mai departe de sursă, până când sunetul ajunge la urechi.

Sunetul nu se propagă numai prin moleculele de aer.

În mod asemănător poate produce vibrații  și  în moleculele altor gaze, lichide și chiar corpuri solide.

Dar spațiul cosmic rămâne neatins. Acolo nu există molecule pe care sunetul să le facă să vibreze.