Limba unui crocodil este imobila. Ea este atasata de cerul gurii acestui animal.