Rezervația geologică Creasta Cocoșului din Munții Gutâi reprezintă de fapt o porțiune dintr-un vechi crater vulcanic. Din punct de vedere petrografic aceasta este constituită din andezite bazaltice cu piroxeni și bioit de Gutâi.