Primim zilnic informații pe care alegem să le credem sau nu. Uneori este dificil să credem ceea ce este adevărat și alteori suntem duși în eroare și credem ceea ce nu este adevărat.

La Radio Vestea Bună toți suntem de acord că atunci când este vorba despre Dumnezeu, cel mai important lucru este să învățăm despre El, ca să știm deosebi adevărul de neadevăr.

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi tot ce scrie în ea este adevărat. Ea cuprinde tot ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să știm despre El și despre cum să ne relaționăm la El.

Dumnezeu nu a avut început și nu va avea sfârșit niciodată. El există într-o armonie perfectă ca un Singur Dumnezeu și în același timp trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – fiecare fiind Dumnezeu adevărat.

Dumnezeu Tatăl este absolut perfect. El niciodată nu greșește și nu face nimic care să contrazică ceea ce El spune că este.

Domnul Isus Hristos (Dumnezeu Fiul) este o Persoană adevărată – Dumnezeu și Om în același timp. El a venit pe pământ și a trait o viață curată. El este un exemplu perfect de urmat.

Duhul Sfânt (Dumnezeu Duhul Sfânt) este Dumnezeu adevărat. El ne ajută să facem totul așa cum Îi place lui Dumnezeu. Fără ajutorul Lui noi nu am avea putere, mângâiere, pace sau adevăr și nici multe altele…

Oamenii au fost creați de Dumnezeu și ceva în noi certifică acest lucru. Dumnezeu l-a creat pe om și i-a dat un loc perfect unde să locuiască și i-a spus care este modul cel mai bun de a trăi pentru a fi fericit. Primul om nu a trăit așa cum i-a spus Dumnezeu și prin urmare nimeni nu a fost în stare să trăiască alături de Dumnezeul perfect. Relația a fost stricată și păcatul a intrat în lume. De atunci încoace, fiecare om care s-a născut, s-a născut în păcat și continuă să trăiască după propriile reguli, nu se gândește la Dumnezeu și nici nu trăiește în ascultare de regulile Lui. Trebuie să ne pară rău pentru că trăim după regulile noastre și să-I cerem Duhului Sfânt să ne ajute să trăim așa cum dorește Dumnezeu.

Domnul Isus (Dumnezeu Fiul) a fost singura Persoană de pe pământ care a avut o relație perfectă cu Dumnezeu. A ascultat de regulile Lui și întotdeauna a făcut ceea ce a trebuit. Dumnezeu a acceptat ca El să ia locul oamenilor și să fie pedepsit în locul lor. Domnul Isus a fost gata să facă acest lucru. Aceasta înseamnă că Dumnezeu L-a tratat ca și cum El ar nu ar fi ascultat de regulile Sale. S-a dovedit că aceasta este singura soluție pentru reabilitarea relației dintre om și Dumnezeu – și astfel omul să fie fericit și să fie așa cum a intenționat Dumnezeu de la început. Nimic din ce am putea face noi, fie lucruri frumoase sau inteligente, nici chiar lucruri dificile, nu l-ar putea face pe Dumnezeu să uite trecutul. El este Cel care a hotărât cum poate fi reabilitată relația omului cu El.

Deși Domnul Isus a luat pedeapsa pentru păcatul nostru, a murit (a fost despărțit de Dumnezeu pentru un timp), nu a fost posibil ca El să rămână mort deoarece El este mai puternic decât moartea. El a arătat că este mai puternic, și nimeni și nimic nu L-ar fi putut face să rămână în mormânt. Acum El este înapoi în cer împreună cu Dumnezeu. El știe foarte bine ce înseamnă să trăiești pe acest pământ și deci este gata să îi ajute pe toți cei care Îi cer ajutorul.

Biblia spune că atunci când credem că Domnul Isus este Dumnezeu și că El cu adevărat a luat pedeapsa în locul nostru, El devine Mântuitorul nostru – Persoana care ne poate salva de păcatul nostru. El ne aduce înapoi în starea în care ne-a pus Dumnezeu la început. Datorită Domnului Isus noi putem avea o relație perfectă cu Dumnezeu; putem trăi pentru El și putem face ceea ce vrea El. El promite că într-o zi vom trăi și noi cu El, acolo unde se află El.