Ce este încălţămintea Evangheliei păcii?

Pompierii poartă o încălţăminte specială de protecţie. Sunt nişte bocanci de cauciuc prevăzuţi cu metal pe interior, pentru protecţie suplimentară. De asemenea, tălpile sunt foarte groase şi zimţate, ca să împiedice alunecarea pe suprafeţe umede.

Încălţămintea specială face parte din armătura pe care ţi-a dat-o Dumnezeu. Satan vrea să aluneci şi să cazi. Vrea să te îngrijorezi dacă eşti sau nu al lui Dumnezeu. Nu vrea să le spui altora despre Domnul Isus sau săle dai voie să vadă pacea lui Dumnezeu în viaţa ta. De aceea, trebuie să te încalţi cu încălţămintea Evangheliei păcii în fiecare zi!

Pace înseamnă linişte şi calm în interiorul tău. Este o încredere fermă că totul este bine. Biblia spune: „El (Isus) este pacea noastră…“ (Efeseni 2:14). Ai pace cu Dumnezeu când te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tău. Dumnezeu îţi dă şi pace cu tine însuţi, pentru că te ajută să te vezi aşa cum te vede El. Eşti iubit de El, iertat şi acceptat în familia Lui! În plus, Dumnezeu îţi dă pace cu alţii. Te ajută să spui şi altora despre dragostea Lui. Vei purta tu această încălţăminte specială astăzi?

Meditează:
Cum te ajută încălţămintea Evangheliei păcii?

Poţi să te rogi:
Doamne, mulţumesc pentru încălţămintea Evangheliei păcii. Ajută-mă să o folosesc în fiecare zi ca să spun şi altora despre pacea şi dragostea Ta. În Numele Domnului Isus. Amin.