Roada Duhului, dimpotrivã, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor (stãpânirea de sine)… Galateni 5:22-23

Ai văzut vreodată un atlet de performanţă primind o medalie sau un trofeu? Ce a făcut atletul respectiv ca să câştige? S-a antrenat din greu. S-a disciplinat. A petrecut multe ore învăţând să‑şi stăpânească trupul. Biblia compară viaţa de credinţă cu alergarea unei curse (1 Corinteni 9:24-27). Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, viaţa ta spirituală are nevoie de antrenament. Practicarea “înfrânării” sau a stăpânirii de sine, este ca şi cum te-ai antrena să fii un atlet de performanţă.

Înfrânarea înseamnă ca tu să-ţi stăpâneşti gândurile, sentimentele şi faptele, în loc ca acestea să te stăpânească pe tine. Înseamnă să fii disciplinat. Biblia spune: „Să veghem şi să fim treji (să ne stăpânim pe noi înşine)“ (1 Tesaloniceni 5:6).

Duhul Sfânt, care locuieşte în tine, produce roada înfrânării în viaţa ta. Prin puterea Lui, poţi să te stăpâneşti referitor la ceea ce mănânci. El te ajută să te stăpâneşti în ceea ce spui şi faci. Gândurile tale şi lucrurile la care te uiţi trebuie să fie sub stăpânirea Lui. Când El este în control, în loc să te enervezi şi să-ţi pierzi cumpătul, răspunzi cu blândeţe. Vrei să fii un atlet spiritual de performanţă, permiţându-I Duhului Sfânt să producă roada înfrânării în viaţa ta?

Meditează:
Care sunt momentele în care ai nevoie ca Duhul Sfânt să-ţi dea stăpânire de sine?

Poţi să te rogi:
Doamne, Dumnezeul meu, mulţumesc că Duhul Sfânt îmi dă putere să mă înfrânez. Te rog produ această roadă în viaţa mea în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.