Cum mã schimbã Duhul Sfânt?

Când te-ai nãscut, nu puteai sã te hrãneşti singur.
Cineva a avut grijã de tine. Cu timpul, ai început sã mergi de-a buşilea, apoi în picioare. Curând, ai început sã vorbeşti. Ai crescut şi te-ai schimbat.

Când te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor, te-ai nãscut în familia lui Dumnezeu. Persoana din interiorul tãu a fost schimbatã. Biblia spune: „Cãci, dacã este cineva în Hristos, este o fãpturã nouã. Cele vechi s-au dus, iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi!“ (2 Corinteni 5:17). Eşti un prunc nou nãscut în Hristos şi ai în inimã dorinţa de a fi pe placul lui Dumnezeu. Acum trebuie sã creşti în viaţa ta cea nouã. Domnul Isus este exemplul tãu referitor la modul în care Dumnezeu vrea ca tu sã trãieşti şi sã creşti. Lui Dumnezeu îi face plãcere când te porţi ca Fiul Lui.

Duhul Sfânt care locuieşte în tine, te ajutã sã creşti şi sã te schimbi, ca sã trãieşti frumos înaintea lui Dumnezeu. El te învaţã şi te îndrumã cu ajutorul Bibliei. El te ajutã sã te rogi şi îţi dã putere sã asculţi de Dumnezeu. Când pãcãtuieşti, El te conştientizeazã de pãcat, astfel încât sã-ţi mãrturiseşti pãcatele înaintea lui Dumnezeu. Puţin câte puţin, Duhul Sfânt lucreazã în viaţa ta ca sã te schimbe.

Meditează:
Care sunt trei moduri prin care Duhul Sfânt te schimbã.

Poţi sã te rogi:
Doamne, doresc ca Duhul Sfânt sã lucreze în viaţa mea, sã mã schimbe şi sã mã ajute sã cresc. În Numele Domnului Isus. Amin.