Cum sã folosesc brâul adevãrului?

Am vorbit despre duşmanul nostru, Satan, şi despre atacurile lui. Dumnezeu ţi-a dat armătura de protecţie, dar armătura nu te va ajuta decât dacă o vei folosi. În următoarele zile vom vorbi despre fiecare piesă din armătură şi cum te ajută ea.

Una din piesele armăturii pe care ţi-a dat-o Dumnezeu este „brâul adevărului“. Această piesă importantă te ajută să ştii ce este adevărat şi să nu te laşi înşelat de minciunile lui Satan. Cum trebuie să foloseşti acest brâu al adevărului? În două moduri: mai întâi, foloseşte-l învăţând cât mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Învaţă citind Biblia şi memorând versetele biblice din această carte de meditaţii. Adevărurile pe care ţi le vei aminti din Cuvântul lui Dumnezeu te vor ajuta când Satan te va ispiti să te îndoieşti de Dumnezeu.

Un alt mod de a folosi brâul adevărului este să te asiguri că spui adevărul în tot ce faci. Unul din numele pe care le are Satan este „tatăl minciunii“. Satan este fericit când spui chiar şi o minciună mică. Brâul adevărului te va proteja când Satan te va ispiti să minţi. Dumnezeu te ajută să-ţi aminteşti să foloseşti brâul adevărului în fiecare zi.

Meditează:
Numeşte două modalităţi de folosire a brâului adevărului.

Poţi să te rogi:
Doamne, Te tog ajută-mă să folosesc brâul adevărului în fiecare zi, citind Cuvântul tău şi spunând adevărul. În Numele Domnului Isus. Amin.