De ce este numit Domnul Isus „Cuvântul”?

Cuvintele sunt importante! Ele exprimă ce gândim, ce simţim sau ce ştim că este adevărat. Imaginează-ţi o lume fără cuvinte!

Biblia spune că Domnul Isus a fost „Cuvântul”. Acest lucru înseamnă că Isus a fost mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Toate cuvintele pe care le-a rostit Domnul Isus ne-au spus ce gândeşte şi ce simte Dumnezeu. Tot ce a făcut Isus ne-a arătat ce ar fi făcut Dumnezeu.

Isus este „Cuvântul” care te învaţă cum vrea Dumnezeu să gândeşti şi să te comporţi. Nu numai că ţi-a spus aceste lucruri în cuvinte, dar El ţi-a şi arătat în mod perfect cum să le faci!

Domnul Isus îţi face cunoscut planul lui Dumnezeu pentru tine, de a avea viaţă veşnică crezând în El ca Mântuitor. El este numit „Cuvântul vieţii”. “Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri…şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii” (1 Ioan 1:1).

Când oamenii Îl ascultau şi Îl priveau pe Domnul Isus, ei ascultau şi Îl priveau de fapt pe Dumnezeu!

Din moment ce Isus este mesajul lui Dumnezeu pentru tine, este foarte important ca să-L cunoşti! Lucrurile pe care le-a spus şi le-a făcut Isus se găsesc în cărţile lui Matei, Marcu, Luca şi Ioan din Biblie. Şi alte cărţi te pot ajuta, aşa cum este această carte de meditaţii.

Meditează:
Ce ai învăţat despre Domnul Isus şi nu ai ştiut înainte?

Poţi să te rogi:
Doamne, ajută-mă să Te cunosc mai mult în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.