Poate Duhul Sfânt sã mã ajute sã-i iubesc pe alţii?

Ştii ce înseamnã dragostea?
Poate crezi cã e doar un sentiment, dar aceasta nu este dragostea adevãratã. Dacã iubeşti pe cineva doar pentru cã şi persoana respectivã te iubeşte, nu arãţi adevãrata dragoste. Adevãrata dragoste vine de la Dumnezeu.

Biblia spune cã „Dumnezeu este dragoste“ (1 Ioan 4:8).
Dumnezeu te iubeşte chiar dacã eşti un pãcãtos. Dumnezeu Şi-a arãtat dragostea trimiţându-L pe Fiul Lui sã moarã pe cruce pentru pãcatul tãu. Când te încrezi în Domnul Isus ca Mântuitor al tãu, Dumnezeu te umple de dragostea Lui. Biblia spune: „Dragostea lui Dumnezeu a fost turnatã în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat“ (Romani 5:5). Când Duhul Sfânt este în control, El va produce în viaţa ta dragoste pentru alţii.

Dragostea adevãratã înseamnã sã-i iubeşti pe ceilalţi, ca Isus.
Acest lucru înseamnã sã ai o pãrere mai înaltã despre alţii decât despre tine. Dragostea adevãratã înseamnã sã vrei ce are Dumnezeu mai bun pentru ceilalţi. Când roada dragostei creşte în viaţa ta, nu te vei aştepta sã primeşti nimic în schimbul dragostei pe care o oferi. Produce Duhul Sfânt roada dragostei în viaţa ta?

Meditează:
Enumerã douã moduri prin care poţi arãta roada spiritualã a dragostei faţã de alţii.

Poţi sã te rogi:
Doamne, mulţumesc cã mã iubeşti cu o dragoste adevãratã. Te rog, fã sã creascã roada dragostei în viaţa mea. În numele Domnului Isus. Amin.