1. Din punct de vedere fizic – schimbări

 • Creştere şi dezvoltare neregulată – creşterea adolescentului timpuriu nu este numai rapidă, ci şi neregulată. Poate câştiga 6 kilograme într-un an, şi poate creşte în înălţime cu 15 cm. Pentru că fetele continuă să se maturizeze mai repede decât băieţii, în general vor fi puţin mai înalte şi vor avea o greutate mai mare în timpul acestei perioade. Creşterea rapidă a adolescentului se manifestă prin poftă mare de mâncare, poftă de dulciuri şi mâncăruri de sezon. Din cauza muşchilor care se dezvoltă, adolescentul caută activităţi energice. Devine conştient de greutatea, de înălţimea şi de trăsăturile sale.
 • Schimbări interne – schimbările interne ale trupului sunt de o importanţă vitală. Pe lângă dezvoltarea glandelor sexuale, cresc plămânii, şi inima aproape îşi dublează mărimea. Corzile vocale se pot dubla în lungime, făcând dificil pentru adolescent să-şi controleze vocea. Creşterea neregulată a oaselor rezultă în mişcări neîndemânatice a mâinilor şi picioarelor, simţindu-se jenat atunci când i se pare că nu este stăpân pe ele. Pe măsură ce corpul îi creşte, i se măreşte şi puterea, şi adolescentul experimentează izbucniri de energie alternate cu oboseală. Câteodată poate părea leneş, dar de fapt această stare este un mod natural de protecţie a corpului lui de prea mult efort.

2. Din punct de vedere mintal – este critic

 • Schimbări în gândire – odată cu schimbările trupului, se schimbă şi gândirea. El nu mai este gata să accepte tot ce i se spune, fără a supune criticii. În special este critic faţă de autoritate. Este bine să-i oferi resurse, cu ajutorul cărora să găsească dovezi ale adevărurilor de care se îndoieşte. I se pare dificil să accepte lucruri care sunt împotriva dorinţelor lui.
 • Câştigă cunoştinţă – câştigă înţelepciune practică, judecată, dar cunoaşterea lui avansează mai repede decât experienţa. Poate memora bine, dar trebuie să aibă un motiv pentru aceasta. Manifestă independenţă în decizii şi, deşi nu-i plac poruncile, este deschis pentru sugestii. Începe să-şi facă planuri de viitor, şi trebuie să fie învăţat importanţa cunoaşterii voii lui Dumnezeu în viaţa lui.
 • Câştigă experienţă – trebuie să i se dea posibilitatea să studieze o varietate de subiecte, pentru a-şi lărgi cât mai mult orizontul mintal. Aceste experienţe, împreună cu cunoştinţa obţinută, îi vor schimba criticismul în convingere.
 • Doreşte să exceleze – are nevoie de posibilităţi ca să exceleze în ceva în care îşi poate folosi abilităţile şi darurile naturale. Dacă nu i se dă această posibilitate, poate să-şi dezvolte complexe de inferioritate. Este dornic să-şi dovedească abilităţile, şi adesea se simte impulsionat să încerce imposibilul.

3. Din punct de vedere social – doreşte companie

 • Ruperea legăturilor familiale – fiindcă tânărul adolescent simte o dorinţă crescândă pentru compania unui grup de aceeaşi vârstă, începe să evite fraţii şi surorile mai mici, şi părinţii. Dacă părinţii şi-au pregătit adolescentul pentru această perioadă, vor fi pregătiţi ei înşişi să slăbească frâiele, şi să permită adolescenţilor lor un anumit grad de independenţă, pe care aceştia şi-o doresc foarte mult. Dacă însă nu menţin canalele comunicării deschise, şi nu îi îndrumă prin sfaturi înţelepte, vor apărea neînţelegeri şi chiar rebeliune, care va duce uneori la lipsa completă de control din partea părinţilor.
 • Grupul – când un adolescent este tot mai ataşat de grupul lui, dorinţa lui este să fie acceptat. Dacă grupul este format din adolescenţi care-L iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El, atunci multe probleme pot fi evitate. Dar, dacă grupul este format din adolescenţi care nu au nimic de-a face cu Dumnezeu, este posibil ca cei care-L iubesc pe Dumnezeu să renunţe la principiile lor bune şi să facă lucruri rele împreună cu ceilalţi, doar ca să fie acceptaţi. Cât de important este, deci, ca educaţia lui în preadolescenţă să fie aşa încât să-l ajute în aceşti ani furtunoşi ai ispitelor! Cât de necesar este ca grupul lui să fie format din tineri care-L cunosc şi-L iubesc pe Dumnezeu!
 • Prieteni deosebiţi – adolescenta se maturizează mai devreme ca băieţii de vârsta ei, aşadar ea poate fi interesată de băieţi mai mari decât ea, dar se bucură şi de compania unei prietene de vârsta ei. Băieţii pot sau nu să fie interesaţi de fete la această vârstă; dar şi fetele şi băieţii se bucură de prieteni de vârsta şi sexul lor.

4. Din punct de vedere emoţional – fluctuează

 • Emoţiile unui adolescent vor fluctua după stările lui fizice. Îşi pierde controlul din punct de vedere emoţional, şi un timp se simte vesel şi exaltat, după care poate cădea imediat în disperare. De multe ori va reacţiona la unele situaţii râzând tare sau plângând fără niciun motiv. Un adolescent va exclama des: „Tu nu înţelegi!“ şi va intra în cameră, trântind uşa după el! Acestea sunt momente grele şi pentru adolescent şi pentru părinţii lui, care trebuie să încerce să-i ofere siguranţa şi înţelegerea de care el are nevoie.

5. Din punct de vedere spiritual – este nevoie de transformare

 • Trăieşte intens lucrurile spirituale – învăţătorii acestui grup de vârstă subestimează capacităţile spirituale ale adolescenţilor. Adolescenţii doresc o religie care lucrează – una care să le schimbe viaţa, să le satisfacă aşteptările şi să le împlinească idealurile. La această vârstă ei pot să înţeleagă că sunt păcătoşi, sortiţi pedepsei veşnice a lui Dumnezeu, dar şi că Dumnezeu poate să-i ierte, să le dea puterea să facă ceea ce este bine şi să-i ducă în cer. Ei trebuie să ia hotărârea a-L primi în inima lor pe Hristos, căci El este singurul care le poate schimba viaţa. Această transformare spirituală trebuie să fie aşteptată tot aşa de mult ca schimbările fizice. Dacă adolescentul deja s-a întors la Dumnezeu, el ştie ce este bine şi ce este rău. Totuşi, îi lipseşte voinţa şi puterea să facă binele, chiar dacă a fost învăţat până acum care trebuie să fie standardul lui şi cum să aibă victorie asupra păcatului. Acum, înşelat de plăcerile şi teoriile acestei lumi, el poate renunţa la calea lui Dumnezeu, sau punându-şi încrederea în Dumnezeu, el poate continua să meargă pe calea Lui.