*În întunericul nopții mi-ascund fața acuma;

N-am adăpost, iar furtuna urlă întruna…

Peste tunete, Doamne, ascultă-mi Tu ruga

Și ocrotește-mă până când trece furtuna!

 

În momentul de față, un tsunami s-a abătut cu putere peste lumea întreagă, iar națiunile sunt cuprinse de frică, panică și amenințarea cu moartea. Liderii națiunilor nu au putere să controleze criza provocată de coronavirus. În ciuda bogăției și a resurselor științifice disponibile, omul nu pare să fie în stare să rezolve această situație gravă.

Frica, panica și amenințarea cu moartea nu sunt ceva nou în istoria experienței umane. Într-o zi, pe Marea Galileii, un grup de oameni care urmau să fie temelia bisericii din lumea întreagă, au fost cuprinși de frică și panică și au fost convinși că vor muri. Dați-mi voie să împărătășesc trei lecții din această întâmplare din Evanghelia după Marcu 4 v. 35 – 41

”În aceeaşi zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.” După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care Se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. Şi El dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?” El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare. Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?” I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul, şi marea?”

 1. 1.Panica din strigătul lor (versetul 38)

”…nu-Ţi pasă că pierim?”

 1. 2. Pacea Prietenului lor (versetul 39)
  „Taci! Fără gură!”
 2. 3. Provocarea credinței lor (versetul 40)
  Tot n-aveţi credinţă?”
 3. Haideți să le luăm pe rând:

 4. 1. Panica din strigătul lor (versetul 38)

Una dintre cele mai paralizante forțe din viața noastră este frica sau teama și una dintre cele mai citate expresii din Biblie este ”nu te teme!” sau ”nu vă temeți!” . Încă din copilărie, suntem confruntați cu frica – de întuneric, de a nu fi lăsați singuri etc.

 

Inima ucenicilor a fost paralizată de frică și strigătul de pe buzele lor reflectă panica pe care o simțeau din cauza furtunii. Peste tot în lume, acest virus mortal i-a îngrozit pe oameni. Nu există un vaccin împotriva lui sau un remediu sigur. Oamenii care se infectează strigă”oare voi muri?” Frica de moarte este o armă în mâna diavolului, prin care le fură oamenilor pacea și bucuria de a se simți în siguranță.

 

Evrei 2 v. 14,15 spune:”Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.”

 

Furtuna din ziua aceea nu a fost una obișnuită. Ucenicii au crezut că vor fi înghițiți de ape și îngropați în adânc. Fie ca și strigătul nostru să ajungă la urechile lui Dumnezeu și să așteptăm răspunsul Lui la situația noastră prezentă!

 1. 2. Pacea Prietenului lor (versetul 39)

Epuizat după multă slujire, Domnul Isus dormea dus la cârma corăbiei. El a pornit la drum cu intenția să treacă de partea cealaltă a lacului și cuvântul Lui ar fi trebuit să le fie îndeajuns: Să trecem în partea cealaltă.” Când ucenicii Îl trezesc, El este liniștit și plin de pace. Se ridică și stă în picioare în corabie, în ciuda efectelor vântului și valurilor și, deținând controlul perfect, spune: ”Taci, fără gură!” Nici o panică, nici o isterie din partea lui Hristos. El e perfect liniștit. Creația și puterea mării sunt sub controlul Lui.

 

”Valurile pot fi deasupra capului tău, dar ele sunt sub picioarele lui Hristos”

 

Liderii națiunilor din lume trebuie să recunoască adevărul descoperit de Nebucadnețar în Daniel 4 v. 32: ”Cel Preaînalt stăpânește peste împărăția oamenilor” . Poate că Dumnezeu a îngăduit acest virus peste omenire, ca omul să-și dea seama că Dumnezeu este încă în controlul acestei lumi!

 1. 3. Provocarea credinței lor (versetul 40)

  Domnul Isus le pune două întrebări:
  1. “De ce vă este frică?”
  2. “Unde vă este credință?”

În orice criză, se nasc întrebări care cer răspuns. Provocările prin care trecem sunt proiectate de Dumnezeu ca să întărească și să ne crească credința.

Dacă ne încredem, nu ne temem. Dacă ne temem, nu ne încredem!

 ”Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa.” (Romani 15 v. 13)

Provocarea pentru noi astăzi este următoarea întrebare: ”Cum va supraviețui biserica, fără să se adune laolaltă?” Vom putea să arătăm credința noastră în Dumnezeu în aceste zile de nesiguranță și vom reuși să oferim speranță unei lumi aflate în disperare?

 

* Până când trece furtuna și tunetul tace

Până ce norii dispar și-i senin totdeauna

Ține-mă strâns, în Mâna Ta, Doamne,

Și ocrotește-mă până când trece furtuna!

 

Articol de John Speirs, Keep me safe till the storm passes by, March 2020

* Songwriters: Thomas Mosie Lister

Tradus cu permisiune