promisiunilea-lui-dumnezeu

Dumnezeu nu ne garantează că îi va mântui în mod automat pe copiii noștri, dar El ne dă multe promisiuni care ne inspiră să ne rugăm și să credem că El ne va răspunde!

Meditează asupra acestor promisiuni din când în când și folosește-le ca bază pentru rugăciunile tale pentru urmașii tăi.

 

Isaia 54:13 ”Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi.”

Poți să te rogi: “Doamne, Te rog să Te descoperi copiilor și nepoților mei, ca să fie și ei ucenicii Tăi și ajută-i să aibă parte de cea mai mare propășire, viața veșnică prin Isus Hristos!”

 

Meditează la aceste promisiuni, în timp ce te rogi pentru copiii tăi:

 

Isaia 59:21  „Şi iată legământul Meu, cu ei, zice Domnul: „Duhul Meu, care Se odihneşte peste tine, şi cuvintele Mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum şi până-n veac, zice Domnul.”

Psalmul 102:28  ”Fiii robilor Tăi îşi vor locui ţara, şi sămânţa lor va rămâne înaintea Ta.”

Psalmul 112:1-2 ”Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul, şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui! Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.”

Isaia 44:3-5 ”Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale, şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Unul va zice: „Eu sunt al Domnului!” Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mâna lui: „Al Domnului sunt!” Şi va fi cinstit cu numele lui Israel.”

Isaia 61:8-9  ”Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor, şi voi încheia cu ei un legământ veşnic. Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea, vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.”

Isaia 65:23  ”Nu vor munci degeaba, şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânţă binecuvântată de Domnul, şi copiii lor vor fi împreună cu ei.”

Proverbe 20:7  ”Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!”

Proverbe 14:26  ”Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El.”

Ieremia 32:39  ”Le voi da o inimă şi o cale, ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericire lor şi a copiilor lor după ei.”

Deuteronom 4:40  ”Păzeşte dar legile şi poruncile Lui, pe care ţi le dau azi, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, şi să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, pe vecie.”

 

Nu înceta să-i înveți pe copiii tăi să-L urmeze pe Dumnezeu și să te rogi pentru ei până în clipa când vei pleca acasă la Domnul. Și chiar dacă nu vei vedea mântuirea lor în timpul vieții tale, Dumnezeu tot poate să-i mântuiască. Deși Dumnezeu nu ne garantează mântuirea lor, El ne promite că ne ascultă rugăciunile. Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere și Dumnezeu ne dă multe motive ca să credem că El dorește să mântuiască toată familia.

 

(articol adaptat după gândurile pastorului senior de la Sovereign Grace Church, Indiana, PA)